Kependudukan

Jumlah Penduduk Kecamatan :

Bulan Januari 2014

No Kelurahan Jumlah Pend Bln ini
Lk Pr Jml
1 Mekarjaya  34,421  34,483  68,904
2 Abadijaya  24,254  24,571  48,825
3 Baktijaya  24,337  23,532  47,869
4 Sukmajaya  11,160  11,154  22,314
5 Cisalak  9,784  10,639  20,423
6 Tirtajaya  8,573  8,258  16,831
Jumlah  112,529  112,637  225,166

 

Bulan Februari 2014

No Kelurahan Jumlah Pend Bln ini
Lk Pr Jml
1 Mekarjaya  34,563  34,564  69,127
2 Abadijaya  24,231  24,583  48,814
3 Baktijaya  24,339  23,520  47,859
4 Sukmajaya  11,112  11,165  22,277
5 Cisalak  9,784  10,639  20,423
6 Tirtajaya  8,614  8,298  16,912
Jumlah  112,643  112,769  225,412

Bulan Maret 2014

No Kelurahan Jumlah Pend Bln ini
Lk Pr Jml
1 Mekarjaya  34,474  34,500  68,974
2 Abadijaya  24,227  24,591  48,818
3 Baktijaya  24,327  23,524  47,851
4 Sukmajaya  11,172  11,163  22,335
5 Cisalak  9,775  10,628  20,403
6 Tirtajaya  8,602  8,308  16,910
Jumlah  112,577  112,714  225,291

Bulan April 2014

No Kelurahan Jumlah Pend Bln ini
Lk Pr Jml
1 Mekarjaya  34,427  34,466  68,893
2 Abadijaya  24,206  24,588  48,794
3 Baktijaya  24,350  23,569  47,919
4 Sukmajaya  11,176  11,177  22,353
5 Cisalak  9,765  10,616  20,381
6 Tirtajaya  8,615  8,324  16,939
Jumlah  112,539  112,740  225,279

Bulan Mei 2014

No Kelurahan Jumlah Pend Bln ini
Lk Pr Jml
1 Mekarjaya  34,442  34,537  68,979
2 Abadijaya  24,219  24,582  48,801
3 Baktijaya  24,302  23,527  47,829
4 Sukmajaya  11,186  11,184  22,370
5 Cisalak  9,764  10,618  20,382
6 Tirtajaya  8,648  8,353  17,001
Jumlah  112,561  112,801  225,362

Bulan Juni 2014

No Kelurahan Jumlah Pend Bln ini
Lk Pr Jml
1 Mekarjaya  34,441  34,553  68,994
2 Abadijaya  24,223  24,600  48,823
3 Baktijaya  24,278  23,503  47,781
4 Sukmajaya  11,193  11,191  22,384
5 Cisalak  9,777  10,635  20,412
6 Tirtajaya  8,812  8,525  17,337
Jumlah  112,724  113,007  225,731

Bulan Juli 2014

No Kelurahan Jumlah Pend Bln ini
Lk Pr Jml
1 Mekarjaya  34,461  34,568  69,029
2 Abadijaya  24,219  24,618  48,837
3 Baktijaya  24,250  23,464  47,714
4 Sukmajaya  11,210  11,209  22,419
5 Cisalak  9,790  10,635  20,425
6 Tirtajaya  8,867  8,513  17,380
Jumlah  112,797  113,007  225,804

Bulan Agustus 2014

No Kelurahan Jumlah Pend Bln ini
Lk Pr Jml
1 Mekarjaya  34,429  34,513  68,942
2 Abadijaya  24,228  24,651  48,879
3 Baktijaya  24,226  23,448  47,674
4 Sukmajaya  11,223  11,225  22,448
5 Cisalak  9,800  10,634  20,434
6 Tirtajaya  8,652  8,155  16,807
Jumlah  112,558  112,626  225,184

Bulan September 2014

No Kelurahan Jumlah Pend Bln ini
Lk Pr Jml
1 Mekarjaya  34,499  34,527  69,026
2 Abadijaya  24,265  24,533  48,798
3 Baktijaya  24,454  23,410  47,864
4 Sukmajaya  11,121  11,097  22,218
5 Cisalak  9,800  10,655  20,455
6 Tirtajaya  8,445  8,095  16,540
Jumlah  112,584  112,317  224,901

Bulan Oktober 2014

No Kelurahan Jumlah Pend Bln ini
Lk Pr Jml
1 Mekarjaya  34,345  34,485  68,830
2 Abadijaya  24,196  24,680  48,876
3 Baktijaya  24,194  23,414  47,608
4 Sukmajaya  11,250  11,243  22,493
5 Cisalak  9,778  10,630  20,408
6 Tirtajaya  8,711  8,226  16,937
Jumlah  112,474  112,678  225,152

Bulan November 2014

No Kelurahan Jumlah Pend Bln ini
Lk Pr Jml
1 Mekarjaya  34,345  34,485  68,830
2 Abadijaya  24,180  24,667  48,847
3 Baktijaya  24,194  23,414  47,608
4 Sukmajaya  11,250  11,243  22,493
5 Cisalak  9,778  10,630  20,408
6 Tirtajaya  8,751  8,240  16,991
Jumlah  112,498  112,679  225,177

Bulan Desember 2014

No Kelurahan Jumlah Pend Bln ini
Lk Pr Jml
1 Mekarjaya  34,339  34,453  68,792
2 Abadijaya  24,170  24,634  48,804
3 Baktijaya  24,111  23,333  47,444
4 Sukmajaya  11,287  11,266  22,553
5 Cisalak  9,761  10,622  20,383
6 Tirtajaya  8,797  8,283  17,080
Jumlah  112,465  112,591  225,056

 

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Bulan Desember 2014

No Kelurahan Menurut Pendidikan Jumlah
Belum Tidak Tamat Tamat SD / Tamat SLTP / Tamat SLTA / D-1,2,3 S-1 /
Sekolah Sekolah Sederajat Sederajat Sederajat Sederajat Sederajat
1 Mekarjaya  4,220  65  16,650  14,385  15,547  10,096  7,829  68,792
2 Abadijaya  6,340  7,050  7,568  7,346  12,210  4,873  3,417  48,804
3 Baktijaya  9,468  2,327  7,925  9,103  11,602  4,251  2,768  47,444
4 Sukmajaya  3,458  1,520  2,607  5,327  6,599  1,442  1,600  22,553
5 Cisalak  2,922  146  3,325  4,099  5,396  2,889  1,606  20,383
6 Tirtajaya  2,739  1,933  2,843  2,996  3,184  1,704  1,681  17,080
Jumlah  29,147  13,041  40,918  43,256  54,538  25,255  18,901  225,056

 

LAPORAN REGISTRASI PENDUDUK
KECAMATAN SUKMAJAYA
BULAN MEI 2016
Warga Negara Indonesia
No Kelurahan Jumlah Pend Bln Lalu Lahir Mati Datang Pindah Jumlah Pend Bln ini KK Jumlah
Lk Pr Jml Lk Pr Jml Lk Pr Jml Lk Pr Jml Lk Pr Jml Lk Pr Jml W.KTP M. KTP B.Punya
1 Mekarjaya  28.101  28.758  56.859  25  30  55  17  16  33  83  87  170  94  72  166  28.098  28.787  56.885  18.795  38.900  37.901  999
2 Abadijaya  27.935  27.974  55.909  39  24  63  26  18  44  79  75  154  90  93  162  27.937  27.962  55.899  18.158  38.301  37.317  984
3 Baktijaya  26.553  26.634  53.187  24  19  43  18  8  26  31  47  78  63  55  118  26.527  26.637  53.164  17.536  36.348  35.414  934
4 Sukmajaya  13.808  13.627  27.435  13  11  24  6  3  9  31  17  48  15  10  25  13.831  13.642  27.473  8.645  18.780  18.297  483
5 Cisalak  8.043  7.945  15.988  2  7  9 5 7  12 14 8  22 22 20  42  8.032  7.933  15.965  5.142  10.913  10.633  281
6 Tirtajaya  8.290  7.995  16.285  2  6  8  -  3  3  41  45  86  23  17  40  8.310  8.026  16.336  5.001  11.164  10.877  287
Jumlah  112.730  112.933  225.663  105  97  202  72  55  127  279  279  558  307  267  553  112.735  112.987  225.722  73.277  154.408  150.439  3.969
 Sukmajaya,     Juni 2016
Camat Sukmajaya
Drs. H. DADANG WIHANA, Msi
Nip. 19720408 199011 1 001